Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας Κρήτης

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει την ίδρυση ενός Κέντρου Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας στην Κρήτη (Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology - CCQCN). Το CCQCN ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2013 μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Είναι ένας ερευνητικός φορέας που αποτελείται από θεωρητικούς και πειραματικούς φυσικούς που επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα, όπως η υπεραγωγιμότητα, μαγνητικά υλικά, γραφένιο, μετα-υλικά, σύνθετα συστήματα, βιολογικά φυσική, θεωρία πεδίου, καθώς και νανοτεχνολογία και νανοκατασκευές.

Περισσότερες πληροφορίες, στα αγγλικά, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του κέντρου.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr