Συνέδρια

Εδώ μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις και ιστοσελίδες επερχόμενων συνεδρίων που συν/διοργανώνονται στην Κρήτη, καθώς και όσα έχουν οργανωθεί στο παρελθόν, από μέλη του Τμήματος Φυσικής.

Μελλοντικά Συνέδρια

Παλαιά Συνέδρια [+/-]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr