Μετεωρολογικός σταθμός τμήματος Φυσικής

Από τον Ιούλιο του 2017 έχει εγκατασταθεί στην οροφή του Τμήματος Φυσικής και λειτουργεί σε συνεχή χρονική βάση αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός (ΜΣ). Ο σταθμός είναι δωρεά του οργανισμού Earth Networks (https://www.earthnetworks.com/) και αποτελεί μέρος παγκόσμιου δικτύου.
 
Φωτογραφία μετεωρολογικού σταθμού
 
Επισκόπηση μετεωρολογικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time), χρονοσειρών και διαγραμμάτων, χαρτών, δορυφορικών εικόνων, όπως και 10-ήμερη πρόβλεψη καιρού για το Ηράκλειο.
 
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης
 
Υπεύθυνοι ΜΣ
(Συντήρησης, λειτουργίας και διάθεσης  μετεωρολογικών δεδομένων):
 
Μηνάς Θεοδωράκης, minas@cc.uoc.gr
Νίκος Χρηστάκης, nchristakis@tem.uoc.gr
Χρήστος Χαλδούπης, chald@physics.uoc.gr

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr