Αποτίμηση διενέργειας εξεταστικής Ιουνίου 2021 και προγραμματισμός της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 και του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Κατά τη Συνέλευση Τμήματος της 12ης Ιουλίου 2021 διαπιστώθηκε ότι το Τμήμα Φυσικής ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δια ζώσης εξετάσεις της πρώτης εξεταστικής περιόδου, Ιουνίου 2021, με σχολαστική τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία covid-19. 

Το Τμήμα θα οργανώσει με τον ίδιο τρόπο την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Σε ότι αφορά την διδασκαλία των μαθημάτων του φθινοπωρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το Τμήμα Φυσικής επιθυμεί να γίνει  η διδασκαλία όλων ή των περισσοτέρων μαθημάτων επίσης δια ζώσης. Αυτό όμως θα είναι δυνατό μόνο εάν το Πανεπιστήμιο Κρήτης λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα εμβολιασμού της Πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία θα αποτρέπουν την μετάδοση του κορονοϊού στους χώρους του.

Τελευταία ενημέρωση: 
Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr