Ο κ. Ξ. Ζώτος αναγνωρίζεται ως εξαίρετος αξιολογητής επιστημονικών άρθρων

Το Τμήμα Φυσικής συγχαίρει τον καθηγητή Ξενοφών Ζώτο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 143 εξαίρετους αξιολογητής επιστημονικών άρθρων ("Outstanding Referee") των περιοδικών της Physical Review. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 και αναγνωρίζει κάθε έτος του καλύτερους ανάμεσα στους 71,000 κριτές άρθρων τα οποία υποβάλονται προς δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά Physical Review.

Τελευταία ενημέρωση: 
Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος, 2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301