Σεμινάρια 2004 - 2005

Σεπτέμβριος 20 - Dimitris Psaltis, University of Arizona, USA
"Towards new tests of strong-field gravity with black holes and neutron stars."

Σεπτέμβριος 30 - Prof. Antonis Andriotis, (IESL/FORTH), Department of Physics, University of Crete
"Magnetic Properties of C60 Polymers and Non-traditional inorganic materials"

Οκτώβριος 07 - Prof. C.M. Soukoulis, Iowa State Univ. and Ames Lab, USA
"Negative index materials: New frontiers in optics."

Οκτώβριος 14 - Dr. W. Brinkmann, Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Munich, Germany.
"The unique Galactic binary system SS433 - a historical retrospect."

Οκτώβριος 21 - Associate Prof. T. Papakostas, Dept. of Natural Resources and Environment ATEI Crete.
"Rotating Fluids in General Relativity"

Νοέμβριος 04 - Prof. Georgios Georgiou, Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus.
"The stick-slip extrusion instability - Experimental observations and numerical simulations"

Νοέμβριος 15 - Prof. K. Kokkotas, Aristotelian University of Thessaloniki.
"Βαρυτικά Κύματα: ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν"

Νοέμβριος 25 - Dr. N. Irges, Physics Department - University of Crete.
"Relevance and quantum consistency of extra dimensions"

Δεκέμβριος 02 - Prof. Y. Poirazi - Imbb, Forth.
"Using Computational Methods to Understand Neural and Gene Functions"

Δεκέμβριος 09 - Dr. C. Panagopoulos, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, UK.
"Dynamical heterogeneities and quantum glassiness in electronic systems"

Φεβρουάριος 17 - Prof. G. Tsironis - University of Crete.
"The Minoan tsunami and the hole in the water"

Φεβρουάριος 28 - Δημήτριος Στάμου, Επίκουρος Καθηγητής, Bio-Nanotechnology Laboratory, Nano-Science Center, University of Copenhagen.
"Microarrays of single nanocontainers and nanoreactors"

Μάρτιος 10 - A. Petkou, Physics Departement, University of Crete.
"Higher-Spin Gauge Fields and Holography"

Μάρτιος 23 - Dr Zoran Ivic, Vinca Institute of Nuclear Physics, Serbia and Montenegro.
"The influence of the small polaron effect on vibrational and electronic properties of the narrow band molecular chains"

Μάρτιος 31 - Dr. Alexandros Lappas, IESL - FORTH.
"Probing the ingredients of magnetism in molecule-based materials"

Απρίλιος 07 - Prof. D. Baeriswyl, University of Fribourg, Switzerland.
"Charge order in solids"

Απρίλιος 14 - Dr. T. Kottos, MPI fuer Dynamik und Selbstorganisation, Goettingen.
"Driven Chaotic Mesoscopic Systems: Getting Gold out of Chaos"

Απρίλιος 21 - Dr. G. M. Kavoulakis, University of Lund, Sweden.
"Gases of Confined Atoms at Ultralow Temperatures: Observing Quantum Mechanics on a Macroscopic Scale"

Μάιος 12 - Dr. W. von Klitzing, IESL, Forth, Greece.
"How to make a Bose-Einstein Condensate and get results from it."

Μάιος 19 - Prof. Kelley Stelle, Imperial College, London.
"Stability of Braneworlds."

Μάιος 26 - Kαθ. I.Δ. Bέργαδος ,Tμήμα Φυσικής, Πανeπιστήμιο Iωαννίνων.
"Σύγχρονη Κοσμολογία - Ο ρόλος της Σκοτεινής Υλης."

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301