Σεμινάρια 2012 - 2013

Τα Σεμινάρια του Τμήματος Φυσικής γίνονται κάθε Πέμπτη στις 5:00μμ, στην αίθουσα σεμιναρίων του 3ου ορόφου του κτιρίου Φυσικής, καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ενίοτε, Ειδικά Σεμινάρια προγραμματίζονται σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Οι ομιλίες είναι γενικού περιεχομένου και καλύπτουν θέματα απο όλους τους κλάδους της Φυσικής και συναφών επιστημών. Το τυπικό ακροατήριο αποτελείται απο διδάσκοντες, ερευνητές, επισκέπτες, και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής καθώς και από άλλα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Οι ομιλίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα Σεμινάρια υποστηρίζονται μερικώς από το πρόγραμμα "Ads - CMT - Holography and Condensed Matter Physics (ERC - 05), MIS 374071", το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Social Fund, ESF) και την Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ.

Χειμερινό Εξάμηνο

Σεπτέμβριος 13 - καθ. R. Gianconni, Johns Hopkins Univ., ΗΠΑ, Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2002 - Ειδικό Σεμινάριο
50 years of X-ray Astronomy [PDF]

Σεπτέμβριος 27 - καθ. Ι. Κομίνης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Tweeting Quantum Biology [PDF]

Οκτώβριος 1 - καθ. M. Segev, Technion – Israel Institute of Technology, Ισραήλ - Ειδικό Σεμινάριο
Complex Nonlinear Opto-Fluidics: Controlling Flow with Light and Vice-Versa [PDF]

Οκτώβριος 4 - Dr. G. Korchemsky, Institut de Physique Theorique, CEA Saclay, Γαλλία
Beauty of scattering amplitudes in gauge theories [PDF]

Οκτώβριος 11 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Οκτώβριος 18 - Δρ. Γ. Νικολόπουλος, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
Engineering of Quantum Networks in the Quest for the Quantum Computer [PDF]

Οκτώβριος 25 - καθ. Π. Σαββίδης, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Παν. Κρήτης
Manipulating polariton condensates on a chip [PDF]

Νοέμβριος 1 - Δρ. T. Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics Tallinn, Εσθονία
Small-molecule endofullerenes: a quantum rotor in a box [PDF]

 

Νοέμβριος 8 - καθ. Ε. Ηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Novel Applications of III-Nitride Semiconductor Nanostructures [PDF]

 

Νοέμβριος 15 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Νοέμβριος 22 - Δρ. Ι. Κοντόπουλος, ΚΕΑΑΜ/Ακαδημία Αθηνών
Astrophysical Jets from "Hairy" Black Holes [PDF]

 

Νοέμβριος 29 - καθ. Δ. Αγγελάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Photonic quantum simulators: Mimicking condensed matter and high-energy physics with light [PDF]

Δεκέμβριος 6 - καθ. Α. Ζέζας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
What can we learn from studies of extragalactic accreting binaries? [PDF]

Δεκέμβριος 13 - καθ. Λ. Τσέτσερης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Ribbons, fences, crossroads, and scrolls: Building blocks in the nano-world [PDF]

Δεκέμβριος 20 - καθ. Δ. Χαραλαμπίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
News and recollections from the attosecond frontier [PDF]

 

Εαρινό Εξάμηνο

Φεβρουάριος 7 - καθ. Π. Σφήκας, Παν. Αθηνών
The quest for the Higgs boson and the LHC [PDF]

 

Φεβρουάριος 14 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Φεβρουάριος 21 - καθ. S. Rotter, Institute for Theoretical Physics, Vienna University for Technology, Αυστρία
Taming waves in theory and experiment [PDF]

Φεβρουάριος 28 - καθ. Ι. Ηλιόπουλος, École Normale Supérieure, Γαλλία
Spontaneous symmetry breaking and the Englert-Brout-Higgs mechanism [PDF]

Μάρτιος 7 - καθ. Γ. Πετεκίδης, Παν. Κρήτης
Using colloids to study the physics of the mesoscopic world [PDF]

Μάρτιος 14 - καθ. Δ. Χριστόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Gaussian Field Theory as a Tool for Spatial Data Processing [PDF]

Μάρτιος 21 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Μάρτιος 28 - καθ. Β. Χαρμανδάρης, Παν. Κρήτης
Studying Soft Condensed Matter Physics through Hierarchical Multi-scale Modeling [PDF]

Απρίλιος 4 - Dr. T. Venters, NASA/GSFC, USA
The Gamma-Ray Perspective of the Mystery of the Origin of Ultra-High Energy Cosmic Rays [PDF]

Απρίλιος 11 - καθ. Π. Ρακιτζής, Παν. Κρήτης
Atomic Parity Violation as a Probe of Nuclear and High- Energy Physics [PDF]

Απρίλιος 18 - καθ. L. Gammaitoni, Univ. of Perugia, Ιταλία
There's plenty of energy at the bottom: micro and nano scale nonlinear noise harvesting [PDF]

Απρίλιος 25 - Δρ. J. Bernard-Salas, Institut d'Astrophysique Spatiale, Γαλλία
Circumstellar and Interstellar Fullerenes [PDF]

Μάιος 16 - καθ. A. Stern, Weizmann Institute of Science, Ισραήλ
Quantum computation using topological states of matter [PDF]

Μάιος 30 - καθ. I. Jex, Czech Technical University in Prague, Tσεχία
Optical Implementation of 1D and 2D Quantum Walks [PDF]

Ιούνιος 06 - Δρ. T. Belloni, INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, Ιταλία
Black Holes and Neutron Stars in our Galaxy as Laboratories for Strong Gravity [PDF]

Ιούνιος 13 - Δρ. J. Bartlett, Universite Paris Diderot, Γαλλία
Results from Planck [PDF]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301