Σεμινάρια 2020 - 2021

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Ρύθμιση

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr