Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής Ι


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής Ι, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-293
ΤύποςΓ
ECTS3
Ώρες6
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΙ. Λεωνιδάκη
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH108/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια Φυσικής-Ι (Φ108) καθώς και των σχετικών φυσικών φαινοµένων και νόµων. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική.
Διδακτέα ΎληΟι φοιτητές συµµετέχουν στην επίδειξη των πειραµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργαστηρίων Φυσικής Ι, και βοηθούν τους συµφοιτητές τους στην κατανοήση των πειραµατικών µεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων. Επιπλέον οι φοιτητές συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τις πειραµατικές ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης πειραµατικών µετρήσεων.
ΒιβλιογραφίαΕργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική - Θερµότητα, Χ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο (1996)
«Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
«Physics» D. Halliday & R. Resnick (Τόµος Α′), Μετάφραση Γ. Πνευµατικός & Γ. Πεπονίδης
Data reduction and error analysis for the physical sciences, P. R. Bevington & D. K. Robinson (McGraw Hill, 1992; 2000)
Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), M. R. Spiegel, Μετάφραση Σ. Περσίδης

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr