Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-271
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΕ. Ηλιόπουλος
ΠρόγραμμαΔευτέρα, 16:00-18:00, Αίθουσα 1
Παρασκευή, 16:00-18:00, Αίθουσα 1
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH271/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται κυρίως σε δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική εισαγωγή στην θεωρία γραµµικών ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Διδακτέα ΎληΑπλά Κυκλώµατα: Ορισµοί στοιχείων κυκλωµάτων, Νόµοι Kirchoff, Γραµµικότητα και Υπέρθεση, Ορισµοί τοπολογικών στοιχείων κυκλωµάτων, Τελεστικοί Ενισχυτές.
Τεχνικές Ανάλυσης Ωµικών Κυκλωµάτων: Ανάλυση κόµβων, Ανάλυση βρόχων, Εισαγωγή στην Δυαδικότητα, Θεωρήµατα Thevenin και Norton.
Κυκλώµατα Μεταβατικής Κατάστασης: Αυτεπαγωγή και Χωρητικότητα, Βηµατική Συνάρτηση, Κυκλώµατα RC, RL και RLC.
Ηµιτονοειδής Ανάλυση: Μιγαδικές συναρτήσεις εξαναγκασµού, Φάσωρες, Εµπέδηση, Ανάλυση κόµβων και βρόχων για ηµιτονοειδή σήµατα, Θεωρήµατα Thevenin και Norton στο χώρο φασώρων, Διαγράµµατα φασώρων, Απόκριση σαν συνάρτηση της συχνότητας, Μέση Ισχύς και τιµές RMS.
Μιγαδική Συχνότητα: Έννοια της Μιγαδικής Συχνότητας, Γενικευµένοι Φάσωρες, Ανάλυση κυκλωµάτων µε συναρτήσεις εξαναγκασµού µιγαδικής συχνότητας. Συναρτήσεις µεταφοράς. Πόλοι-Ρίζες. Διαγράµµατα Bode.
Ανάλυση Fourier: Περιοδικά σήµατα. Ανάλυση Fourier περιοδικών σηµάτων. Μετασχηµατισµοί Fourier. Μοναδιαία κρουστική συνάρτηση εξαναγκασµού. Συνέλιξη και απόκριση κυκλωµάτων στο πεδίο των χρόνων. Απόκριση στο πεδίο συχνοτητας.
Μετασχηµατισµοί Laplace: Ορισµός και ιδιότητες µετασχηµατισµού Laplace. Συνέλιξη.Εφαρµογές µ/τα Laplace. Συνάρτηση µεταφοράς και µ/τα Laplace.
Βιβλιογραφία“Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, W.H.Hayt και J.E.Kemmerly, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2002
“Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, τόµοι Α και Β, Ν. Μάργαρης, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2000
“Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα”, A.S.Sedra και K.C.Smith, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1994
“Ηλεκτρικά Κυκλώµατα”, J.Edminister, ΕΣΠΙ Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα, 1980
“Electrical Network Theory”, N.A.Balabian και T.A.Bickart, J.Wiley and Sons, New York, 1969
“Basic Circuit Theory” C.A.Desoer και E.S.Kuh, McGraw-Hill, New York, 1969

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr