Ηλιόπουλος Ελευθέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394113
Email: 
iliopoul@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
110 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Εκπαίδευση: 

Ο Ελευθέριος Ηλιόπουλος έλαβε το Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1994 και Διδακτορικό του από το Boston University (ΗΠΑ) το 2002. Η διατριβή του αφορούσε μελέτη των κινητικών μηχανισμών επιταξιακής ανάπτυξης και αυθορμήτου σχηματισμού υπερδομών σε ημιαγώγιμα κράματα νιτριδίων-γαλλίου-αλουμινίου (AlxGa1-xN). Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Από το 2004 εργάστηκε ως συνεργαζόμενος ερευνητής με σύμβαση στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και από το 2005 ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής (ΠΔ407) στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και ξεκίνησε ως Επίκουρος Καθηγητής τον Ιανουάριο του 2009. Εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή το 2017. Έχει συνεργαστεί με αριθμό εταιρειών (EADS, Aixtron , III-V Labs, Lokheed-Martin Inc., EG&G Inc., BAE Inc., Astex Inc., Epion Inc.) σε ερευνητικά προγράμματα για την επιταξιακή ΙΙΙ-Ν ημιαγωγών καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων βασισμένων στις ετεροδομές αυτών.

Ενδιαφέροντα: 

Τα παρόντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επιταξιακή ανάπτυξη ημιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων (AlN,GaN,InN) και των τριμερών και τετραμερών κραμάτων τους, σε όλο το φάσμα συνθέσεων, καθώς και των ετεροδομών και νανοδομών αυτών, την μελέτη των φυσικών τους ιδιοτήτων και την εφαρμογή τους σε καινοτόμες διατάξεις μίκρο/νάνο-ηλεκτρονικής ( διόδους κβαντικού φαινομένου σήραγγος , φωτοανιχνευτές κβαντικών τελειών κ.τ.λ.).

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr