Κομίνης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2810-394223
Email: 
ikominis@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
221 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Εκπαίδευση: 

Ο Γιάννης Κομίνης έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1996, και το Διδακτορικό του το 2000 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Princeton (ΗΠΑ). Η διατριβή του αφορούσε τη σκέδαση πολωμένων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας από πολωμένους πυρήνες 3He. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Princeton (2001-2002) και στο εργαστήριο Lawrence Berkeley National Laboratory (2002-2003). Το 2004 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 2009 προάχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή και το 2018 σε Αναπληρωτή Καθηγητή.

Ενδιαφέροντα: 

Δομή σπιν πυρήνων/νουκλεονίων, σκέδαση πολωμένων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας από πολωμένους πυρήνες, οπτική άντληση και πολωμένα αλκαλικά άτομα και ευγενή αέρια, κβαντική μετρολογία και ευαίσθητα ατομικά μαγνητόμετρα, ψύξη και παγίδευση ατόμων με λέϊζερ, κβαντικές μετρήσεις ακριβείας, κβαντικός θόρυβος σε ατομικά αέρια, κβαντικά φαινόμενα σε βιολογικά συστήματα, κβαντική φυσική της φωτοσύνθεσης και της βιοχημικής πυξίδας, κβαντικά θεμέλια της χημείας του σπιν, κβαντική όραση, κβαντική βιομετρία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr