Παπαμαστοράκης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394311
Email: 
papamast@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
305 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Ιστοσελίδα: 

-n/a-

Εκπαίδευση: 

O Ιωάννης Παπαμαστοράκης έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Παρατηρησιακή Αστροφυσική, από το Techniche Universitat Munchen (Γερμανία) το 1975. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής το 1985. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή το 1990 και εξελέγη στην βαθμίδα του καθηγητή το 2005. Συνταξιοδοτήθηκε και εξελέγη ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής το 2009. Υπήρξε ο ιδρυτής και Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, από το 1985 έως τη συνταξιοδότησή του. Από το 2001 είναι ο Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής των "Onassis Foundation Science Lecture Series", οι  οποίες οργανώνονται κάθε Ιούλιο στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.

Ενδιαφέροντα: 

Παρατηρησιακή Αστροφυσική και Αστρονομία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr