Λυμπεράκης Λιβέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394110
Email: 
lymperakis@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
108 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Ιστοσελίδα: 
-
Εκπαίδευση: 
Ο Λιβέριος Λυμπεράκης απέκτησε Πτυχίο Φυσικής το 1997 και Μεταπτυχιακό στη Φυσική των Υλικών το 2000 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2000 έως το 2005 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft στο Βερολίνο. Η διατριβή υποστηρίχθηκε  στο Universität Paderborn από όπου και έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα. Η διατριβή του αφορούσε την ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλών κλιμάκων βασισμένων σε πρώτες αρχές (first principles) και τη μελέτη εκτεταμένων ατελειών και επιφανειών στα νιτρίδια της ομάδας ΙΙΙ. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.
 
Σταδιοδρομία: 

Από το 2000 μέχρι το 2005 εργάστηκε στο Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft στο Βερολίνο ως υποψήφιος διδάκτορας. Από το 2005 έως το 2011 εργάστηκε στο Max-Planck-Institut für Eisenforschung στο Düsseldorf ως επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Microstructure και από το 2012 έως το 2022 ως επικεφαλής της ομάδας Growth Modelling (link: https://www.mpie.de/3119107/growth) στο ίδιο ινστιτούτο. Το 2011 εργάστηκε για 6 μήνες ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Το 2022 διορίσθηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδιαφέροντα: 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθοδολογιών βασισμένων σε πρώτες αρχές για τη μελέτη και το σχεδιασμό στη νανοκλίμακα καινοτόμων υλικών με τεχνολογικές εφαρμογές κυρίως στην ηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονική:

  • Επιφάνειες και μελέτη της επιταξιακής ανάπτυξη στην ατομιστική κλίμακα.
  • Νανοϋλικά, δισδιάστατες και μονοδιάστατες νανοδομές.
  • Εκτεταμένες (εξαρμώσεις, διεπιφάνειες) και σημειακές ατέλειες κρυσταλλικής δομή. 
  • Μέταλλα και δομικά (structural) υλικά.
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr