Καντιδάκη Ελένη

No Image Yet

Γραμματέας Τμήματος Φυσικής

Τηλέφωνο: 
2810-394308
Email: 
kandida@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
307 Κτίριο Φυσικής
Διοικητική Θέση: 
Μόνιμη Διοικητικός
Αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνη για το σύνολο της διοικητικής εξυπηρέτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής καθώς και για την καταγραφή των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr