Παττακού Ελευθερία

Γραμματεία Προέδρου

Τηλέφωνο: 
2810-394300
Email: 
pattakou@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
304 Κτίριο Φυσικής
Διοικητική Θέση: 
ΕΤΕΠ
Αρμοδιότητες: 

Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και  επικοινωνίας του Τμήματος Φυσικής και του Πρόεδρου του, με άλλες υπηρεσίες, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπεύθυνη για θέματα Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr