Τζανή Ελένη

No Image Yet

Γραμματεία Προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Φυσικής

Τηλέφωνο: 
2810-394003
Email: 
tzani@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
005β Κτίριο Φυσικής
Διοικητική Θέση: 
ΙΔΑΧ
Αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνη για τη διοικητική εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr