Ανακοίνωση για τους Επιτυχόντες του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 στο Τμήμα Φυσικής

Ανακοίνωση για τους Επιτυχόντες του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 στο Τμήμα Φυσικής

Ανακοίνωση οριστικοποίησης εγγραφών

Γενικές πληροφορίες

Αγαπητοί επιτυχόντες,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φυσικής και σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας.

Σας ενημερώνουμε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να προβείτε σε ηλεκτρονική προεγγραφή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr), όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες από το Υπουργείο, συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε δεύτερη φάση όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι επιθυμούν να φοιτήσουν, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα προσερχόμενοι στη Γραμματεία Φοιτητών. Αναφορικά με τις ημερομηνίες εγγραφής, τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιτυχόντες και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση το Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης για τους άρρενες επιτυχόντες, για τη χορήγηση της βεβαίωσης για την αναβολή στράτευσης.

Επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές όπως για την εγγραφή, τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση και λοιπά), θα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης: https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/

Ανεξαρτήτως εγγραφών τα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές αρχίζουν κανονικά τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ανακοινωθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://www.physics.uoc.gr/el/news  

Τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:30 μ.μ. (μετά τα πρώτα μαθήματα του εξαμήνου) ο Πρόεδρος του Τμήματος θα καλωσορίσει τους πρωτοετείς φοιτητές στο Αμφιθέατρο «Μαρία Μανασσάκη» στο Φοιτητικό Κέντρο και θα δώσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής
Ιωσήφ Παπαδάκης

Υ.Γ. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να μελετήσουν τον Οδηγό Πρωτοετών Φοιτητών, καθώς και τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

29 Aυγούστου 2018

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr