Μεταφορά emails

Υπάρχουν περιπτώσεις που ίσως είναι απαραίτητο να μεταφερθούν e-mails ή/και φάκελοι με e-mails από ένα account σε ένα άλλο, που βρίσκεται είτε στο Τμήμα είτε σε κάποιον εξωτερικό πάροχο (πχ. Gmail). Ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε σύγχρονο email client που υποστηρίζει πρωτόκολλο IMAP. Ο πιο σημαντικός λόγος για τη χρήση IMAP για αυτή τη διαδικασία, είναι ότι το έτερο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το POP δεν διατηρεί τις ημερομηνίες και την ώρα των e-mails με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα χαοτικό αποτέλεσμα με τα e-mails αφού έχει ολοκληρωθεί με μεταφορά τους.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς προκειμένου να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, είναι να δημιουργήσει τα e-mail accounts που τον ενδιαφέρουν μέσα στον email client που χρησιμοποιεί, και κατόπιν με drag n' drop, ή τα σχετικά μενού, να μεταφέρει ή να αντιγράψει τα e-mails ή/και τους φακέλους που τον ενδιαφέρουν.
Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψιν, είναι ότι κατά τη μεταφορά ή την αντιγραφή των e-mails μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος, ανάλογα με τον όγκο των e-mails. Κατά συνέπεια, είναι καλό να έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο μπροστά σας πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr