Επιστημονικές Διαλέξεις Ιδρύματος Ωνάση

Οι Επιστημονικές Διαλέξεις "The Onassis Foundation Science Lecture Series" διοργανώνονται ετησίως τον μήνα Ιούλιο. Στόχος των διαλέξεων, που αποτελούν συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του ΙΤΕ, είναι η προώθηση ταλαντούχων νέων επιστημόνων και φοιτητών από τον χώρο των θετικών επιστημών, μέσω κύκλων διαλέξεων υψηλού επιπέδου. Οι κεντρικοί ομιλητές των διαλέξεων είναι κατά κανόνα κάτοχοι βραβείου Nobel ή αντίστοιχης επιστημονικής στάθμης. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Ιωάννης Παπαμαστοράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι διαλέξεις για το έτος 2020 με θέμα "Βαρυτικά Κύματα" μετατέθηκαν για δύο συνεχόμενα χρόνια, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του COVID, και έλαβαν τελικά χώρα το καλοκαίρι του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Διαλέξεων Ονάση.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr