Επικοινωνία

Ο αναλυτικός κατάλογος που περιλαμβάνει τα τηλέφωνα, e-mail, και αριθμούς γραφείων των μελών του Τμήματος καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που στεγάζονται στο κτίριο Φυσικής είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF. Συνοπτικά κάποια από τα στοιχεία αυτά ακολουθούν:

Όνομα E-mail Τηλέφωνο Γραφείο
 
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
Ζέζας Ανδρέας chair@physics.uoc.gr 2810-394302 303
Αντιπρόεδρος Τμήματος Φυσικής
Γεωργακίλας Αλέξανδρος alexandr@physics.uoc.gr 2810-394104 107
Γραμματεία Προέδρου
Παττακού Ελευθερία pattakou@physics.uoc.gr 2810-394300
2810-394321
304
Γραμματέας Τμήματος
Καντιδάκη Ελένη kandida@physics.uoc.gr 2810-394308 307
 
Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών
Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται και να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία (Γραφείο 005β στον ημιόροφο) κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας από τις 11:30 έως τις 13:30. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου από τις 8:00 έως και τις 15:00, αλλά και μέσω e-mail στο secretariat@physics.uoc.gr.  
Χατζηνικολάκη Άννα annahatz@physics.uoc.gr 2810-394018 005β
Τζανή Ελένη tzani@physics.uoc.gr 2810-394003 005β
 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται και να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία (Γραφείο 005β στον ημιόροφο) κάθε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας από τις 11:30 έως τις 13:30. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου, καθώς και μέσω e-mail στο pgrad@physics.uoc.gr.  
Ματαλλιωτάκη Μαρία pgrad@physics.uoc.gr 2810-394004 005β
 
Γραμματεία Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής 
Καντιδάκη Ελένη itcp@physics.uoc.gr 2810-394308 306
 
Βιβλιοθήκη
Πληροφορίες - Δανεισμός Βιβλίων libh@lib.uoc.gr 2810-393256
 
Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
Καπετανάκης Γιάννης gk@cc.uoc.gr 2810-394161 117β
Τσάμπος Ιωάννης johny@physics.uoc.gr 2810-394133 113β
Ψυλλάκη Αθανασία apsy@physics.uoc.gr 2810-394158 115β
 

Σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε σε επαφή με το Τμήμα Φυσικής μέσω ταχυδρομείου, η διεύθυνση μας είναι:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο             

email: chair@physics.uoc.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr