Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων

Τα "Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων" οργανώνονται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (TU Dresden) σε συνεργασία με την Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). Τα μαθήματα προσφέρουν την ευκαιρία σε μαθητές Λυκείου να γνωρίσουν τη Φυσική των Σωματιδίων. Γίνονται σε πάνω από 200 σημεία σε 42 χώρες και με συμμετοχή που ξεπερνά τους 10 000 μαθητές. Στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Αθήνας, και Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Τα "Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων" 2019 στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 6 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: 
Τρίτη, 2 Απρίλιος, 2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr