Ο κύκλος των "Επετειακών Σεμιναρίων για τα 40 χρόνια του Τμήματος Φυσικής" για το ημερολογιακό έτος 2018 οργανώνεται στα πλαίσια των εορτασμών της αντίστοιχης επετείου λειτουργίας του Τμήματος Φυσικής, η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1978. Ομιλητές είναι επιλεγμένοι απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, συνέχισαν την επιτυχημένη ακαδημαϊκή τους πορεία σε άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο κύκλος αυτός των Σεμιναρίων υποστηρίζεται από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr