Σεμινάρια 2002 - 2003

Σεπτέμβριος 27 - Dr. E. Paspalakis, Materials Science Department, Univ. of Patras
Coherence and Control in Laser- Matter Interactions

Οκτώβριος 03 - Dr. L. Nikolopoulos, FORTH/IHDL
Ab initio studies of laser-ionization of atoms from the long wavelength up to VUV / XUV regime

Οκτώβριος 10 - Dr. Ioannis Kominis, Physics Department, Princeton University
Physics with Polarized Atoms : from Magnetometers to Nucleon Structure

Οκτώβριος 17 - Prof. Michael C. Kelley, Cornell University, USA, and University of Crete
The Spectacular Leonids Meteor Showers of 1998/1999: New Observations of Visible Long Duration Meteor Trails Using Lidars and Modern Cameras

Οκτώβριος 24 - Dr. S. Themelis, University of Cyprus
The Schroedinger equation with complex eigenvalues

Νοέμβριος 07 - Prof. V. Usov, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Cosmological gamma-ray bursts: from discovery to present status

Νοέμβριος 14 - Prof. L. M. Floria, Department of Condensed Matter Physics, University of Zaragoza, Spain
Collective ratchet transport in discrete Sine-Gordon systems

Νοέμβριος 21 - Dr. D. Petrosyan, IESL/FORTH
Quantum information processing with dipole-dipole interacting atoms

Νοέμβριος 28 - Dr. V. Charmandaris, Cornell University, USA
Dust and Mid-Infrared Properties of Interacting Galaxies and AGN

Δεκέμβριος 5 - Prof. I. Procaccia, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Fractal Growth Patterns and Iterated Conformal Maps

Δεκέμβριος 12 - Prof. V. Pellegrini, NEST-INFM, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy
Nonlinear quasiparticle tunneling between fractional quantum Hall edges

Φεβρουάριος 02 - Dr. Gardelis Spiros, IESL/FORTH
Study of transport in semiconductor quantum dots: Building blocks of new architectures for computation

Φεβρουάριος 27 - Καθ. Ε. Ζούρος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπορεί να υπάρξει βιολογία χωρίς τον Δαρβινισμό;

Μάρτιος 06 - Καθ. Μ. Λάμπρου, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το μαθηματικό έργο του Αρχιμήδη.

Μάρτιος 13 - Prof. J. Giapintzakis, Department of Materials Science & Technology, University of Crete & IESL/FORTH
Half-Metallic Ferromagnets:Their Role in Spintronics.

Μάρτιος 20 - Dr. J .Michael Herrmann, Max Planck Institut fur Stroemungsforschung and Goettingen University, Germany
Self-organized criticality in neural networks.

Μάρτιος 27 - Prof. Richard Haglund, Vanderbilt University, USA
The metal-semiconductor structural phase transition in nanocrystalline vanadium dioxide.

Απρίλιος 03 - Prof. Dr. Manfred Lange, University of Muenster, Germany
Modeling of Ice Dynamics in Antarctica.

Απρίλιος 10 - Prof. N. Papanicolaou, University of Crete
Nonlinear Waves in Bose-Einstein Condensates.

Απρίλιος 17 - Dr. Astero Provata, Institute of Physical Chemistry, National Center for Scientific Research "Demokritos"
Self-organization and information in DNA.

Μάιος 15 - Prof. Klaas S. de Boer, Sternwarte, Univ. of Bonn, Germany
Horizontal Branch Stars and Galactic Kinematics.

Μάιος 22 - Dr. A. Petkou, CERN Theory Division, Geneva, Switzerland
Strings meet Quantum Chromodynamics through Holography.

Ιούνιος 12 - Dr. Stelios Choulis, Department of Physics and Chemistry, The Blackett Laboratory, Imperial College of Science Technology and Medicine
Optoelectronic applications of inorganic and organic semiconductors: InGaNAs/GaAs quantum wells and polymer/fullerene blends.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301