Σεμινάρια 2006 - 2007

Ιούλιος 19 - M. Aντωνογιαννάκης, Physical Review Letters Assistant Editor
Διαδικασία κρίσεως (peer review) στα περιοδικά Physical Review και Physical Review Letters [PDF]

Ιούνιος 07 - Prof. Gordon Stacey, Astronomy Department, Cornell University, USA
ZEUS: Star formation in the Early Universe [PDF]

Μάιος 31 - Prof. Phillip Nicholson, Astronomy Department, Cornell University, USA
Cassini at Saturn: Rings, Atmosphere and Moons [PDF]

Μάιος 17 - Prof. M. Kanakidou, Environmental Chemical Processes Laboratory, Department of Chemistry, University of Crete
Chemical composition of the atmosphere and climate change [PDF]

Μάιος 15 - Professor John L. HALL, 2005 Nobel Laureate in Physics, JILA, University of Colorado , Denver, CO, USA
The Optical Frequency Comb - A remarkable tool with many uses

Απρίλιος 26 - Prof. P. Labropoulos, Dept of Physics, University of Crete and IESL-FORTH
Non-linear photointeractions with X-rays: A new laser revolution?? [PDF]

Απρίλιος 19 - Prof. Ignatios Antoniadis, Physics Department, CERN - Theory Division, Switzerland
Testing string theory at LHC [PDF]

Απρίλιος 03 - Prof. Y. Meir, Ben Gurion University, Israel
The 0.7 anomaly in quantum point contacts: the puzzle and its resolution [PDF]

Μάρτιος 29 - Prof. E. Kohn, University of Ulm, Germany
Diamond - A New Semiconductor Material for Life Science Applications [PDF]

Μάρτιος 15 - Καθ. Ανδρούλα Γ. Νασιοπούλου, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - [PDF]

Ιανουαριος 18 - Prof. I. Papadakis Department of Physics, University of Crete
Active Galactic Nuclei: The ups and downs of their X-ray emission - [PDF]

Δεκεμβριος 21 - Prof. T. Kitsopoulos, Department of Chemistry, University of Crete
Imaging Application in Molecular Photodissociation and Electronics - [PDF]

Δεκεμβριος 14 - Dr. A. Emmanouilidou, University of Oregon, Eugene Institute of Theoretical Science
Attosecond time-scale multi-electron collisions in photoionization processes and their traces in classical probability densities - [PDF]

Δεκεμβριος 07 - Dr. J. Betouras, Dept. of Physics and Astronomy, University of St Andrews
On the physics of charge degrees of freedom on frustrated lattices: correlated fermions on a checkerboard lattice - [PDF]

Νοέμβριος 16 - Dr. J. Ripoll, IESL - FORTH
In-vivo Optical Tomography - [PDF]

Νοέμβριος 01 - Professor I. Bozovic, Brookhaven, USA
Atomic layer engineering and the mystery of high temperature superconductivity

Οκτώβριος 12 - Καθηγητής Ι. Παπαμαστοράκης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Aνοίγοντας ένα παράθυρο στο σύμπαν

Οκτώβριος 06 - Professor Kostas Skenderis, University of Amsterdam, Holland
Quantum Gravity, Strings, Branes And Holography

Οκτώβριος 05 - Professor Marika Taylor, University of Amsterdam, Holland
Black Holes In String Theory

Σεπτέμβριος 28 - Prof. Dr. Achim Rosch, Institute of Theoretical Physics, University of Cologne, Germany
Quantum Phase Transitions

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301