Σεμινάρια 2007 - 2008

Οκτώβριος 05 - Prof. Johannes Andersen, The Niels Bohr Institute, Astronomy Group
Origin and Distribution of the Elements in the Universe [PDF]

Οκτώβριος 11 - Καθ. Χαρμανδάρης Βασίλης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Infrared Properties of interacting galaxies: from Spirals to ULIRGs [PDF]

Οκτώβριος 18 - Prof. Joern Wilms, Dr. Karl Remeis-Sternwarte, University of Erlangen-Nuremberg, Germany.
X-ray and Gamma-Ray observations of Galactic black holes. [PDF]

Οκτώβριος 25 - Prof. Peter Hamm, Institute of Physical Chemistry, University of Zurich
Striking a Peptide Helix with a Hammer [PDF]

Νοέμβριος 01 - Καθ. Θ. Τζούρος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Electron Spectrometry of Highly Charged Ions: Exploring the collision dynamics of few-electron systems. [PDF]

Νοέμβριος 08 - Καθ. Ν. Εφραιμίδης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Optical lattice solitons [PDF]

Νοέμβριος 15 - Καθ. Χ. Χαλδούπης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Studies of Ionospheric Sporadic E Layers at Midlatitude [PDF]

Νοέμβριος 22 - Prof. G. Kanbach, MPE/Munich, Germany
High-Time-Resolution Astronomy: Astrophysical Concepts and Observational Results [PDF]

Νοέμβριος 29 - Prof. J. Truran, U. Chicago, USA
Type Ia Supernova Explosions: Energetics, Nucleosynthesis, and Cosmology [PDF]

Δεκέμβριος 06 - Prof. A.J. Sievers, Laboratory of Atomic and Solid State Physics, Cornell University, Ithaca, NY, USA
Experiments on intrinsic energy localization in nonlinear lattices [PDF]

Δεκέμβριος 13 - Καθ. Γ. Κιοσέογλου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Electrical Spin Injection into Semiconductor Heterostructures from Magnetic Metal and Semiconductor Contacts [PDF]

 

Δεκέμβριος 20 - Δρ. Φ. Μαυρόπουλος, Juelich University, Germany
Materials and transport phenomena in spintronics studied from first principles calculations [PDF]

Ιανουάριος 10 - Καθ. Γ. Σειραδάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων [PDF]

Φεβρουάριος 21 - Dr. Andrey Kolovsky, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Bloch dynamics of a Bose-Einstein condensate: mean-field vs. microscopic descriptions [PDF]

Φεβρουάριος 28 - Δρ. Πάνος Αλιφέρης, IBM/T. J. Watson Labs, USA
Quantum Computation and Quantum Error-Correction [PDF]

Μάρτιος 06 - Δρ. Παρασκευάς Λαλούσης, ΙΤΕ
Pellet-Fuelling of Magnetic Confinement Machines [PDF]

Μάρτιος 13 - Καθ. Χρήστος Παναγόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Collective phases in electronic matter - Beyond reductionism [PDF]

March 17 - Δρ. Δημοσθένης Καζάνας, NASA/GSFC, USA - Ειδικό Σεμινάριο
Cosmological Inflation: A Personal Perspective [PDF]

Μάρτιος 20 - Δρ. Νίκος Προυκάκης, University of Newcastle, England
Nonlinear Effects & Fluctuations in Atomic Bose-Einstein Condensates [PDF]

Μάρτιος 27 - Dr. Sera Markoff, Univ. of Amsterdam, The Netherlands
All Black Holes Great and Small [PDF]

Απρίλιος 03 - Dr. Ranga Chary, Spitzer Science Center, Caltech, USA
Galaxy Formation and Evolution in the First Billion Years [PDF]

Απρίλιος 10 - Καθ. Ιωάννης Κομίνης, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Spin Noise: Heisenberg's Uncertainty Haunting Modern Quantum Technology [PDF]

Απρίλιος 17 - Dr. David Elbaz, CEA/Saclay, France
Latest news from extragalactic infrared surveys: environment effects & ubiquity of AGNs in massive galaxies [PDF]

Μάιος 08 - Dr. Sergei Flach, MPI/Dresden, Germany
Localizing energy through nonlinearity and discreteness - without and with disorder [PDF]

Μάιος 15 - Prof. Lara Benfatto, Univ. of Rome, Italy
Emergence of unconventional antiferromagnetism in frustrated magnetic systems [PDF]

Μάιος 22 - Καθ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
TBD

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301