Σεμινάρια 2008 - 2009

Σεπτέμβριος 25 - καθ. Γ. Καλόσακας, , Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παν. Πάτρας
Base-pair openings in double stranded DNA: modeling and physical properties

Οκτώβριος 02 - Prof. P. Decleva, Univ. of Trieste, Ιταλία
Molecular continuum states: present and future perspectives [PDF]

Οκτώβριος 9 - Prof. D. Arnett, Univ. of Arizona (ΗΠΑ)
Ακηρώθηκε

Οκτώβριος 16 - καθ. Π. Σαββίδης, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παν. Κρήτης
Novel ultra-efficient polariton light-emitting devices [PDF]

Οκτώβριος 23 - Dr. J. Tauber, European Space Agency, Planck Mission Project Scientist
The Planck Mission [PDF]

Οκτώβριος 30 - καθ. Ξ. Ζώτος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
A 1-D transport tour

Νοέμβριος 06 - καθ. Α. Πέτκου, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
The Holographic New World [PDF]

Νοέμβριος 13 - Prof. J. Truemper, MPE, Γερμανία
The Extreme Physical Properties of Neutron Stars [PDF]

Νοέμβριος 20 - καθ. Μ. Φλωράτος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Αθηνών
The physics of information and quantum mechanics [PDF]

Νοέμβριος 27 - καθ. Ζ. Χατζόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Epitaxial Semiconductor Structures for Novel Electronic and Optoelectronic Devices [PDF]

Δεκέμβριος 04 - καθ. Η. Κυρίτσης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
The (most) perfect fluid

Δεκέμβριος 11 - Prof. J. Zaanen, Leiden Univ., Ολλανδία
Planckian Dissipation [PDF][Ακυρώθηκε]

Δεκέμβριος 18 - καθ. Η. Περάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Femtosecond control of magnetic systems [PDF]

Φεβρουάριος 5 - Δρ. Λ. Λυμπεράκης, Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Germany
Ab-initio based multischeme calculations: From semiconductors to metals, and bio-inspired materials. [PDF]

Φεβρουάριος 12 - Prof. D. van der Marel, Univ. of Geneva, Ελβετία
Optics clues to pairing glues [PDF]

Φεβρουάριος 19 - καθ. Π. Τζανετάκης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Fundamental properties of materials for solar cell and other applications: Thin films and nanostructures [PDF]

Φεβρουάριος 26 - Κενό

Μάρτιος 5 - καθ. Γ. Κυριακίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Transparent Conductive Oxides in the post-Si Electronics Era [PDF]

Μάρτιος 12 - καθ. Θ. Κεχαγιάς, Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
An integrated method for nanoscale analysis of solid matter based on transmission electron microscopy techniques [PDF]

Μάρτιος 19 - Κενό

Μάρτιος 26 - Prof. A. Kluemper, University of Wuppertal, Γερμανία
Physics of Many-Body Systems via the Mathematical Backdoor [PDF]

Απρλίλιος 2 - καθ. Κ. Ζιούτας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών
Solar Axions [PDF]

Απρίλιος 9 - Prof. Y. Terzian, Astronomy Department, Cornell University, (ΗΠΑ)
The Explosive Death of Sun-Like Stars [PDF]

Απρίλιος 30 - καθ. Α. Γεωργακίλας, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Extending the range of III-Nitride semiconductor heterostructure-nanostructure materials and their unique devices [PDF]

Μάιος 7 - Prof. F. Englert, Univ. Libre de Bruxelles, Βέλγιο
Spontaneous Symmetry Breaking [PDF]

Μάιος 14 - Dr. F. Nicastro, Obs. of Rome/INAF, Ιταλία και Τμήμα Φυσικής Παν. Κρήτης
The Missing Baryons Hunt: a crucial test of our Standard Cosmology and Feedback [PDF]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr