Σεμινάρια 2009 - 2010

Σεπτέμβριος 24 - Prof. Gustav Gerber, Univ. of Wuerzburg, Γερμανία
Quantum Control of Femtochemistry in the gas phase, liquid phase and on surfaces

Οκτώβριος 01 - Dr. Felix Mirabel, CEA/Saclay, Γαλλία
Black Holes in the Universe and the Quest for Microquasars [PDF]

Οκτώβριος 08 - Δρ. Π. Φωκά, GSI Helmholtz Centre, Γερμανία
The ALICE experiment at the CERN LHC [PDF] - [Αναβάλεται]

Οκτώβριος 15 - Prof. Gordon Semenoff, Univ. of British Columbia, Καναδάς
Relativistic Dynamics of Graphene [PDF]

Οκτώβριος 22 - Καθ. Ι. Κομίνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Towards the Quantum Foundations of the "Tree of Life" [PDF]

Οκτώβριος 29 - Dr. A. Gavrielides, Air Force Research Laboratory, ΗΠΑ
Delay dynamics in semiconductor lasers coupled by orthogonal polarization modes [PDF]

Νοέμβριος 05 - Dr. I. Martin, Los Alamos National Lab, ΗΠΑ
Next Generation Spintronics [PDF]

Νοέμβριος 12 - Καθ. Σ. Κέννου, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Spectroscopic Interface studies and thin film analysis of microelectronic materials [PDF]

Νοέμβριος 19 - Prof. C. Callan, Princeton University, ΗΠΑ
Toward a theoretical physics of living matter: problems and prospects [PDF]

Νοέμβριος 26 - Dr. G. Gerbier, CEA/Saclay, Γαλλία
Dark Matter in the Universe: Direct Detection [PDF]

Δεκέμβριος 03- Δρ. Β. Παυλίδου, Caltech, ΗΠΑ
Deciphering the Gamma-ray Sky: Star-forming Galaxies, Active Galaxies, and the Search for Dark Matter in the GeV Band [PDF]

Δεκέμβριος 10 - Δρ. Ο. Μαλανδράκη, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Analysis and Interpretation of Plasma, Particle and Magnetic Field Measurements by ESA/NASA Space Missions [PDF]

Δεκέμβριος 17 - Καθ. M. Κατσικίνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Synchrotron Radiation: a novel research tool in materials science [PDF]

Ιανουάριος 21 - Δρ. Κ. Τάσης, JPL/Caltech, ΗΠΑ
Illuminating the Universe: Understanding the Physics of Star and Galaxy Formation [PDF]

Φεβρουάριος 11 - Κενό

Φεβρουάριος 18 - Dr. C. Ruegg, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο
Exploring Exotic Quantum Phases in Model Magnets [PDF]

Φεβρουάριος 25 - Mr. L. Buchman, ΙΤΕ
Towards Controlled Matter Wave Pulsed with Bose- Einstein Condensates [PDF]

Μάρτιος 4 - καθ. Ν. Φλυτζάνης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
Hybrid Superconducting Junctions [PDF]

Μάρτιος 11 - Δρ. Ν. Γλέζος, Ινστιτούτο Μικροελεκτρονικης, Δημόκριτος
Molecular electronic devices based on inorganic polyoxometalates [PDF]

Μάρτιος 18 - Δρ. Σ. Καζαντζίδης, Ohio State University, ΗΠΑ
Astrophysical Disks in a LCDM Universe: A Key to Fundamental Physics and Galaxy Formation [PDF]

Απρίλιος 15 - Dr. F. Fidecaro, Univ. of Piza, Ιταλία
Gravitational Wave Detectors [PDF]

Απρίλιος 22 - καθ. Γ. Δημητρακόπουλος, Παν. Θεσσαλονίκης
Interface science and engineering in compound semiconductor physics and technology: Towards high efficiency devices [PDF]

Απρίλιος 28 - Δρ. Π. Δάτσκος, Oak Ridge National Lab, ΗΠΑ [Eιδικό Σεμινάριο]
Nano/Micro-Electro-Mechanical Systems (NEMS/MEMS): Cantilevers [PDF]

Απρίλιος 29 - καθ. A. Redhead, Caltech, ΗΠΑ
The Quest for B-mode Polarization in the Cosmic Microwave Background Radiation [PDF]

Μάιος 6 - Δρ. Π. Φωκά, GSI Helmholtz Centre, Γερμανία
First pp data and physics program of the ALICE experiment at the CERN LHC [PDF]

Μάιος 13 - Δρ. S. Zvyagin, Dresden High Magnetic Field Laboratory, Γερμανία
High-Field ESR in Low-Dimensional Spin Systems [PDF]

Μάιος 20 - Κενό

Μάιος 27 - Καθ. Δ. Χριστοδούλου, ETH Zurich, Ελβετία
Problems of Hydrodynamics [PDF]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301