Σεμινάρια 2010 - 2011

Σεπτέμβριος 30 - καθ. Δ. Χαραλαμπίδης, Παν. Κρήτης
Capturing motion at the atomic unit timescale [PDF]

Οκτώβριος 7 - καθ. Γ. Τσιρώνης, Παν. Κρήτης
Discrete nonlinear Schrödinger equation dynamics in complex networks [PDF]

Οκτώβριος 14 - Δρ. Δ. Αργυρίου, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Γερμανία
Probing Chirality in Multiferroic Manganite Perovskites [PDF]

Οκτώβριος 21 - Δρ. Κ. Μακρής, EPFL, Ελβετία
Optical wave propagation in nonlinear periodic structures [PDF]

Οκτώβριος 28 - Αργία

Νοέμβριος 4 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Νοέμβριος 10 (Τετάρτη) - καθ. B. Allen, Albert Einstein Institute, Hannover, Γερμανία
Einstein@Home's search for new neutron stars and first discoveries [PDF]

Νοέμβριος 18 - Δρ. Ν. Λαζαρίδης, Παν. Κρήτης
Nonlinear excitations in discrete model metamaterials [PDF]

Νοέμβριος 25 - καθ. J. Sapirstein, Univ. of Notre Dame, ΗΠΑ
What is the size of the proton? [PDF]

Δεκέμβριος 2 - καθ. Π. Λαμπρόπουλος, Παν. Κρήτης
The X-ray laser has arrived: Now what? [PDF]

Δεκέμβριος 9 - Δρ. Ι. Παπαφιλίππου, CERN, Ελβετία
Non-linear beam dynamics in particle accelarators: theory, numerical simulations and experiments [PDF]

Δεκέμβριος 16 - Δρ. Κ. Μισιάκος, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, Δημόκριτος
Lab on a chip bioanalytical devices based on silicon optocouplers [PDF]

Ιανουάριος 13 - καθ. W. Neu, Hochschule Emden/Leer, Γερμανία
Lasers in Medicine and Optical Spectroscopy [PDF]

Φεβρουάριος 17 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Φεβρουάριος 24 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Μάρτιος 3 - καθ. Δ. Χριστοδούλου, ETH, Ελβετία
Αναγόρευση σε Επίτιμο Καθηγητή

Μάρτιος 10 - Δεν υπάρχει σεμινάριο

Μάρτιος 17 - Δρ. Ν. Χρηστάκης, Παν. Κρήτης
On the Modelling of Complex Systems-Methodologies and Applications [PDF]

Μάρτιος 24 - καθ. J. Zaanen, Univ. of Leiden, Ολλανδία
String theory and the mysterious quantum matter of condensed matter physics [PDF]

Μάρτιος 31 - καθ. A. Strumia, Univ. of Piza, Ιταλία
Dark Matter Interpretations of the Electron/Positron Excesses [PDF]

Απρίλιος 7 - Δρ. Α. Χαντής, Brookhaven National Lab, ΗΠΑ
Importance of ab initio approach to fundamental and applied research:Semiconductor spintronics [PDF]

Απρίλιος 14 - καθ. M. Segev, Technion - Israel Institute of Technology, Ισραήλ
Anderson Localization of Light [PDF]

Μάιος 5 - καθ. M. Robnik, Univ. of Maribor, Σλοβενία
Quantum Chaos and Random Matrix Theories [PDF]

Μάιος 12 - καθ. Α. Πέτκου, Παν. Κρήτης
What is Holography? [PDF]

Μάιος 18 - Δρ. Κ. Δημόπουλος, Lancaster Univ., Αγγλία - Ειδικό Σεμινάριο
Where galaxies really come from [PDF]

Μάιος 19 - Δρ. G. Matthiae, Univ. of Roma, Ιταλία
Recent results on very high energy cosmic rays [PDF]

Μάιος 25 - Δρ. Χ. Κοκορέλης, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Δημόκριτος - Ειδικό Σεμινάριο
Phenomenology of Intersecting Branes [PDF]

Μάιος 26 - καθ. Κ. Παπαγγελής, Παν. Πάτρας
Physics and mechanics of single- and multi-layer layer graphenes [PDF]

Ιούνιος 2 - καθ. Ν. Τούμπας, Παν. Κύπρου - Ειδικό Σεμινάριο
Holography, Emergent Space and String Cosmology [PDF]

Ιούνιος 30 - Δρ. Κ. Σκορδής, Univ. of Notingham, Αγγλία - Ειδικό Σεμινάριο
Cosmological puzzles: the Dark Sector and Theories of Gravity [PDF]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr