Σεμινάρια 2019 - 2020

Χειμερινό Εξάμηνο


Εαρινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - fax: +30 2810 394301