Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394104
Email: 
alexandr@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
107 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Εκπαίδευση: 

Ο Αλέξανδρος Γεωργακίλας απέκτησε Πτυχίο Φυσικής το 1984 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Διδακτορικό δίπλωμα το 1990 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διατριβή του αφορούσε την επιταξιακή ανάπτυξη των III-V ημιαγωγών πάνω σε υποστρώματα κρυσταλλικού πυριτίου και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια μικροηλεκτρονικής της Thomson-CSF/LCR στο Παρίσι και του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (EKEK)/ΙΗΔΛ στο Ηράκλειο.

Σταδιοδρομία: 

Από το 1984 μέχρι το 1995 ήταν βοηθός έρευνας ή ερευνητής με σύμβαση στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1987 βρέθηκε στην Thomson-CSF, Paris, France και το 1991-1992 στο University of Maryland, College Park, USA. Τον Σεπτέμβριο 1995 διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2002 εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή και το 2010 στη βαθμίδα του Καθηγητή. Διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κατά την περίοδο 2019-2023.

Ενδιαφέροντα: 

Έρευνα σε θέματα εφαρμοσμένης φυσικής και επιστήμης υλικών των σύγχρονων ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων, με έμφαση στα εξής:
- Επίταξη με Μοριακές Δέσμες (ΜΒΕ) καινοτόμων υλικών από ετεροδομές και νανοδομές ημιαγωγών III-V, για προηγμένες ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις
- Ανάπτυξη τεχνολογιών ολοκλήρωσης διατάξεων ημιαγωγών III-V πάνω σε άλλα υποστρώματα, όπως το Si
- Κατανόηση των δομικών ιδιοτήτων και της σχέσης τους με τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των διεπιφανειών και υμενίων των ημιαγωγών III-V
- Κατανόηση της επίδρασης των ιδιοτήτων του υλικού στη λειτουργία των ημιαγωγικών διατάξεων

Παρουσίασε ανασκόπηση της έρευνάς του στην Επίταξη με Μοριακές Δέσμες  σε κεντρική (keynote) ομιλία στο "37th Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science", 17-20 Σεπτεμβρίου 2023, Thessaloniki - [Αρχείο PDF]

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr