Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Δυναμικά Συστήματα


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Δυναμικά Συστήματα, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-408
ΤύποςΓ
ECTS6
Ώρες3
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΝ. Λαζαρίδης
ΠρόγραμμαΤετάρτη, 11:00-13:00, Αίθουσα 2
Πέμπτη, 11:00-13:00, Αίθουσα 2
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι γνωρίζουν την ύλη των µαθηµάτων της Κλασσικής Μηχανικής (Φ-204) και Κβαντοµηχανικής (Φ-303). Αποτελεί µία στοιχειώδη εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Δυναµικών Συστηµάτων και του Χάους, και τις µεθόδους ανάλυσης τους.
Διδακτέα Ύλη1. Γενική εισαγωγή στις έννοιες του δυναµικού συστήµατος,της µη-γραµµικότητας και του χάους.
2. Μη-γραµµικές διαφορικές εξισώσεις (φασικός χώρος, σηµεία ισορροπίας, ευστάθεια και διακλαδώσεις)
3. Ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων (ολοκληρώσιµα και µη ολοκληρώσιµα συστήµατα, πρώτο ολοκλήρωµα, χρονοεξαρτηµένα ολοκληρώµατα, αριθµητική ολοκλήρωση)
4. Μέθοδοι διαταραχών (Poincare-Linstedt, πολλαπλών χρονικών κλιµάκων, µέθοδος για ιδιόµορφες διαταραχές)
5. Χάος σε Χαµιλτονιανά συστήµατα (απλά συστήµατα που εµφανίζουν χαοτική συµπεριφορά, απο τις διαφορικές εξισώσεις στις απεικονίσεις, απεικονίσεις που διατηρούν το εµβαδό, οµοκλινικές και ετεροκλινικές τροχιές)
6. Χάος σε µη-Χαµιλτονιανα συστήµατα (απεικονίσεις που δεν διατηρούν το εµβαδό, τρόποι µετάβασης στο χάος, τυρβώδης ροή, παράξενοι ελκυστές).
7. Χαρακτηρισµός χαοτικών ελκυστών (διάσταση ελκυστή, εκθέτες Lyapunov και υπερχάος, τοπολογική εντροπία, φάσµατα Fourier χαοτικών συστηµάτων)
8. Κβαντικό χάος (Προσέγγιση WKB, Ενεργειακά φάσµατα χαοτικών συστηµάτων, ηµικλασσική κβάντωση, κβαντικές απεικονίσεις)
Βιβλιογραφία "Introduction to nonlinear science", G. Nicolis, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
"Chaotic Dynamics", T. Tel and M. Gruiz, Cambridge University Press, New York, 2006.
"Nonlinear Ordinary Differential Equations", D. W. Jordan and P. Smith, Oxford University Press, New York, 1987.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr