Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Διδακτική Εργαστηρίων ΙΙ


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Διδακτική Εργαστηρίων ΙΙ, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-966
ΤύποςΒ
ECTS3
Ώρες3
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΠ. Ρακιτζής, Β. Νιάρχος
Πρόγραμμα
Ιστοσελίδα
Σκοπός ΜαθήματοςΟ στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική.
Διδακτέα ΎληΑντικείμενο του μαθήματος μπορεί είναι ένα εκ των μαθημάτων «Φ-293: Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής Ι», «Φ-294: Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ» και «Φ-295: Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ» ή η Διδακτική του μαθήματος «Φ-307: Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής». Οι μεταπτυχιακός φοιτητής συμμετέχει στην επίδειξη των πειραμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργαστηρίων, και βοηθά τους προπτυχιακούς φοιτητές στην κατανόηση των πειραματικών μεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινομένων. Επιπλέον ο μεταπτυχιακός φοιτητής συζητά µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις πειραματικές ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης πειραματικών μετρήσεων.
ΒιβλιογραφίαΦ-293
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική - Θερµότητα, Χ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο (1996)
«Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
«Physics» D. Halliday & R. Resnick (Τόµος Α′), Μετάφραση Γ. Πνευµατικός & Γ. Πεπονίδης
Data reduction and error analysis for the physical sciences, P. R. Bevington & D. K. Robinson (McGraw Hill, 1992; 2000)
Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), M. R. Spiegel, Μετάφραση Σ. Περσίδης
Φ-294
Σηµειώσεις Μαθήµατος: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής ΙΙ”, Επιµέλεια Ε. Δρακάκης, Ηράκλειο, 2002
«Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµος ΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
“Electricity and Magnetism: Berkeley Physics Course v.2”, E.M.Purcell, McGraw-Hill, NY, 1965 (Ελληνική έκδοση, ΕΜΠ)
Φ-295
Hecht, Optics, Addison Wesley
Αναστασάκης Ε, Σύγχρονη Πειραµατική Οπτική, Εκδόσεις ΕΜΠ
Fowles G. R., Introduction to Modern Optics, Dover «Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµος ΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης
Διδακτική του Φ-307
«Experiments in Modern Physics» – A. Melissinos, Academic Press (1966)
«Building Scientific Apparatus» - J.H. Moore, C.C. Davis, M.A. Coplan, Addisson – Wesley, London, (1983)
«Radiation Detection and Measurement» – Gleen F. Knoll, John Wiley & Sons, NY, (1979).
«Σύγχρονη Φυσική» – R. Serway, C. Moses, C. Moyer. Π.Ε.Κ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr