Κατάλογος Μαθημάτων

Πληροφορίες μαθήματος: Στοιχειώδη Σωμάτια και Δυνάμεις


Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζουμε πληροφορίες για το μάθημα Στοιχειώδη Σωμάτια και Δυνάμεις, του Τμήματος Φυσικής, με βάση τον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους βρίσκεται εδώ.
Ο κατάλογος με πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

ΚωδικόςΦ-422
ΤύποςΒ
ECTS6
Ώρες4
ΕξάμηνοΕαρινό
Διδάσκων/-οντεςΝ. Τσάμης
ΠρόγραμμαΤετάρτη,13:00-15:00, Αίθουσα Σεμ. 1ου ορ.
Πέμπτη, 15:00-17:00, Αίθουσα Σεμ. 1ου ορ.
Παρασκευή, 13:00-15:00, Αίθουσα Σεμ. 1ου ορ.
Ιστοσελίδαhttps://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH422/
Σκοπός ΜαθήματοςTο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές, που κατά προτίµηση έχουν περάσει τα µαθήµατα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι και ΙΙ (Φ-201, Φ-202), Κβαντοµηχανική Ι (Φ- 303) και έχουν καλή γνώση των Γενικών Μαθηµατικών Ι και ΙΙ (Φ-111, Φ-112). Αποτελεί συνέχεια του κεφαλαίου Στοιχειώδη Σωµάτια του µαθήµατος Φ-202 και στοχεύει να εξοικειώσει την φοιτήτρια / φοιτητή µε τον θαυµαστό κόσµο των έσχατων συστατικών της ύλης και των αλληλεπιδράσεών τους, χωρίς τον πλήρη φορµαλισµό της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίου.
Διδακτέα Ύλη- Σύντοµη ιστορική εισαγωγή στα στοιχειώδη σωµάτια, τους φορείς των δυνάµεων και τη Σχετικιστική Κινηµατική.
- Συµµετρίες, οµάδες, νόµοι διατήρησης, στροφορµή, σπίν, ισοτοπικό σπιν. Εσωτερικές συµµετρίες. Σύνθεση στροφορµών και αναπαραστάσεων οµάδων. Κανόνες επιλογής. - Οµοτιµία, συζυγία φορτίου, αντιστροφή του χρόνου.
- Το µοντέλο των κουάρκς. Το ποζιτρόνιουµ, το κουαρκόνιουµ, τα µεσόνια και τα βαρυόνια σαν δέσµιες καταστάσεις από κουάρκς και αντικουάρκς. Μάζες και µαγνητικές ροπές των βαρυονίων.
- Ο «Χρυσός Κανόνας του Fermi». Κανόνες Feynman για ενεργούς διατοµές και µέσους χρόνους ζωής. Η εξίσωση Dirac και οι λύσεις της. «Θεωρίες Βαθµίδας» και σύντοµη εισαγωγή στην Κβαντική Ηλεκτροδυναµική. Παραδείγµατα υπολογισµών αντιδράσεων σκέδασης. Εισαγωγή στην Κβαντική Χρωµοδυναµική και εφαρµογές. Το φαινόµενο της Ασυµπτωτικής Ελευθερίας.
- Το µοντέλο του Fermi, και οι διασπάσεις του µιονίου και του νετρονίου.
- Θεώρηµα Goldstone και µηχανισµός Higgs. Σύντοµη εισαγωγή στο “Καθιερωµένο Πρότυπο” των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων και εφαρµογές σε απλές διαδικασίες σκέδασης και διάσπασης.
Βιβλιογραφία“Introduction to Elementary Particles”, David Griffiths (Wiley-VCH 2004)
“Introduction to High Energy Physics”, D.H. Perkins (Addison-Wesley, 1982)
“Concepts of Particle Physics”, K. Gottfried and V.F. Weisskopf (Oxford Univ. Press, 1984)
“Quarks and Leptons”, F. Halzen and A.D. Martin (Wiley, 1984)
“Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατίων”, Ι. Βέργαδος, Παν. Ιωαννίνων, 1985


Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr