Κυριακίδης Γεώργιος

Καθηγητής (σε σύνταξη)
Τηλέφωνο: 
+30-2810-391271
Email: 
kiriakid@iesl.forth.gr
Γραφείο: 
Step C - ΙΤΕ
Βιογραφικό: 

 

Ιστοσελίδα: 
-
Εκπαίδευση: 

O Γιώργος Κυριακίδης έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Salford Αγγλίας το 1979. H διατριβή του αφορούσε στην Μελέτη Λεπτών Υμενίων με την μέθοδο της Φασματοσκοπίας Δευτερογενών Ιόντων (SIMS). Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Από το 1981 μέχρι σήμερα υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατ'αρχάς ως ειδικός επιστήμονας και στη συνέχεια ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής στον Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής. Εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής το 2009 και Καθηγητής το 2015. Από το 1985 είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser στο ΙΤΕ. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος της Ομάδας Φωτονικών και Ηλεκτρονικών Υλικών (PEML) η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα σε Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Υλικών (TCM). Συνταξιοδοτήθηκε το 2017.

Ενδιαφέροντα: 

Λεπτά Υμένια, Διαφανή Αγώγιμα Οξείδια Μετάλλων (TCM) με έμφαση στην ανάπτυξη και την κατασκευή διατάξεων n- και p- τύπου επαφών για Διαφανή Τρανζίστορ Λεπτών Υμενίων (Transparent Thin Film Transistors/ TTFTs) σε σταθερά και εύκαμπτα (PET-PEN) υποστρώματα και Εύκαμπτα Ηλεκτρονικά (Flexible Electronics). Χαρακτηρισμός επιφανειών και δι-επιφανειών, Μικρο- και Νάνο-διατάξεις (Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός), Οπτο-ηλεκτρονικές εφαρμογές, Μελέτη Αισθητήρων τοξικών αερίων (Gas Sensors), Φωτο-καταλυτικών και Ηλεκτρο-χρωμικών υλικών

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr