Φλυτζάνης Νίκος

Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394224
Email: 
flytzani@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
222 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Ιστοσελίδα: 

-n/a-

Εκπαίδευση: 

O Νίκος Φλυτζάνης έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το University of Virginia το 1972 στην θεωρητική φυσική Στερεάς Κατάστασης. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1982 ως έκτακτος καθηγητής και το 2001 έγινε αναπληρωτής καθηγητής. Προήχθει στη βαθμίδα του Καθηγητή το 2010 και συνταξιοδοτήθηκε το 2013. Εξελέγη ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής το 2014.

Ενδιαφέροντα: 

Θεωρητική φυσική Στερεάς Κατάστασης, Μελέτη επαφών Josephson, Μαγνητικά φαινόμενα σε υλικά, Μη Γραμμικά Φαινόμενα και σολιτόνια.

Βιβλίo:
"Εισαγωγή στη μηχανική των ρευστών", Ν. Φλυτζάνης (Εκδόσεις Κάλιππος, 2015). ISBN 978-960-603-178-6.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr