Τζούρος Θεόδωρος

Καθηγητής (σε σύνταξη)
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394117
Email: 
tzouros@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
113 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Εκπαίδευση: 

O Θόδωρος Τζούρος έλαβε το Δίπλωμα Φυσικής (B.S.) από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) το 1974 και τα Μάστερς (Μ.S. 1976, M. Phil. 1979) και Διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Wright Nuclear Structure Laboratory του Πανεπιστήμιου Yale το 1983 για την πειραματική μελέτη ακτίνων Χ που εκπέμπονται από ημιμόρια που σχηματίζονται κατά την κρούση ιόντων με άτομα. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία: 

Πήγε στο Βερολίνο ως επισκέπτης επιστήμονας στο Hahn-Meitner Institut (1984-86) όπου εργάστηκε για πρώτη φορά στην φασματοσκοπία Auger ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από δέσμες ιόντων κατά την κρούση τους με άτομα. Το 1986 επέστρεψε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Kansas State (KSU) του Manhattan Kansas, όπου εργάστηκε στο εργαστήριο J.R. Macdonald ως αναπληρωτής ερευνητής μέχρι το 1990 πάνω σε θέματα φασματοσκοπίας Auger ηλεκτρονίων μηδέν μοίρων. Από το 1990 βρίσκεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 1995 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2013 στη βαθμίδα του Καθηγητή. Οι πειραματικές μελέτες του πάνω στην φυσική ατομικών κρούσεων ιόντων με ηλεκτρόνια και άτομα διεξάγονταν μέχρι το 2008 στον 7MV επιταχυντή τάντεμ του KSU. Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, καθώς και με διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη και την Αμερική. Το 2000 έγινε adjunct καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα του KSU στο JR Macdonald Laboratory. Το 2006 εξελέγη Fellow της American Physical Society. Από το 2013, η έρευνα του συνεχίζεται στο πεδίο της ατομικής φυσικής με επιταχυντές στον 5MV επιταχυντή τάντεμ του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στον Δημόκριτο, όπου έχει αναπτύξει αυτόνομο αγωγό ιοντικής δέσμης και μονάδα φασματοσκοπίας Auger ηλεκτρονίων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα APAPES (http://apapes.physics.uoc.gr/ - ΕΣΠΑ 2007-2013). Συνταξιοδοτήθηκε το 2018.

Ενδιαφέροντα: 

Ατομική φυσική με επιταχυντές:

Με δέσμες Ιόντων:

  • Φυσική Ατομικών Κρούσεων με έμφαση στην μελέτη μηχανισμών διέγερσης ψηλά φορτισμένων ιόντων κατά την κρούση τους με άτομα και ηλεκτρόνια και την μέτρηση των ενεργών διαφορικών διατομών τους.

  • Φασματοσκοπία Auger ηλεκτρονίων δέσμης ψηλής διακριτικής ικανότητας - Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου φασματογραφίας Auger ηλεκτρονίων δέσμης ιόντων σε μηδέν μοίρες (zero-degree Auger projectile electron spectrography)

  • Μέτρηση ενεργών διαφορικών διατομών σκέδασης ηλεκτρονίων με ιόντα από μετρήσεις κρούσεων ιόντων με άτομα για χρήση στην μοντελοποίηση πλάσματος

Με δέσμες ηλεκτρονίων:

  • Μελέτη του διπλού ιονισμού του Ήλιου από κρούση με ηλεκτρόνια (μετρήσεις e-3e) με την μέθοδο φασματοσκοπίας ορμής ανακρουομένων ιόντων (recoil ion momentum spectroscopy).

Με δέσμες ακτινών Χ (VUV, XUV) από λέιζερ ελευθέρων ηλεκτρονίων (Free Electron Laser - FEL):

  • Μελέτη ιονισμού δύο και περισσοτέρων φωτονίων με δέσμες από τον FLASH FEL με την μέθοδο φασματοσκοπίας ορμής ανακρουομένων ιόντων (recoil ion momentum spectroscopy) και σε πειράματα pump – probe.

Από το 2006 συμμετέχει στην διεθνή συνεργασία Stored Particle Atomic Research Collaboration (SPARC) ως ενεργό μέλος της ομάδας φασματόμετρων ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων με σκοπό την φασματομετρία βαρέων υψηλά φορτισμένων ιόντων σε κρούσεις με άτομα εντός του σχεδιαζόμενου συσσωρευτήρα NESR (New Experimental Storage Ring) στο GSI-Darmstadt. Η ομάδα του SPARC οργανώνει το συνέδριο SPARC 2015 στο Φόδελε της Κρήτης 23-26/9/2015.

Το 2011-2013 οργάνωσε τα θερινά σχολεία Erasmus IP CPOTS: Charged Particle Optics - Theory and Simulation στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr