Αποστολόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30-2810-394109
Email: 
v.apostolopoulos@physics.uoc.gr
Γραφείο: 
103 κτίριο Φυσικής
Βιογραφικό: 

 

Ιστοσελίδα: 
Εκπαίδευση: 

 

Σταδιοδρομία: 

 

Ενδιαφέροντα: 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr