Ψυλλάκη Αθανασία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γραφείο: 
115β Κτίριο Φυσικής
Τηλέφωνο: 
2810-394158
Email: 
apsy@physics.uoc.gr
Εκπαίδευση: 

Η Ψυλλάκη Αθανασία έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2002 και το MSc in Telecommunication and Information Systems από το Πανεπιστήμιο του Essex, UK το 2003.

Σταδιοδρομία: 

Εργάσθηκε από το 2004-2005 στην εταιρεία FORTHNet SA σε θέση αναλυτή προγραμματιστή και έκτοτε εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 2006 διορίστηκε σε θέση ΕΤΕΠ στο τμήμα Φυσικής και από το 2014 βρίσκεται σε θέση ΕΔΙΠ. Ταυτόχρονα, εργάστηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Κρήτης από το 2003 έως και το 2010.

Ενδιαφέροντα: 

Προγραμματισμός, σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων, διδασκαλία. Υποστήριξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Τμήματος Φυσικής. Διδασκαλία εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Φ-150:  Χρήσεις του Υπολογιστή". Διδασκαλία εργαστηριακού μέρους του μαθήματος "Φ-151: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - C".

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr