Σησαμάκης Μανώλης

 
 
 
 
Καθηγητής Αγγλικών
Γραφείο: 
Γ-214 Κτίριο Μαθηματικών
Τηλέφωνο: 
2810-393846
Email: 
msis@uoc.gr
Βιογραφικό: 

 
 

 

 

Εκπαίδευση: 

Ο Μανώλης Μιχ. Σησαμάκης απέκτησε πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1998, και M.Phil. και Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου-Trinity College το 2002 και το 2006 αντίστοιχα, υπό την επίβλεψη του καθηγητή David G. Little. Καθώς σθεναρά πιστεύει στο ιδανικό της Δια Βίου Μάθησης, παρακολούθησε και / ή ολοκλήρωσε επιτυχώς μια σειρά από μετεκπαιδεύσεις/σεμινάρια σε μια σειρά θεμάτων, που κυμαίνονται από τη Στατιστική, το Σχεδιασμό Κύκλων Μαθημάτων βάσει Κριτηρίων, τη Διαχείριση Ερευνητικών  Έργων, τα Μοντέλα Μικτής και Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης, το Βιώσιμο Αειφορικό Σχεδιασμό και τις πρακτικές εφαρμογές του, την Εκπαίδευση Ενσωμάτωσης, τη Μετασχηματιστική Εκπαίδευση, την Οικολογική Διαβίωση και την Κομποστοποίηση. Συνεχίζει να ψάχνει ευκαιρίες μάθησης όποτε αυτό είναι δυνατό, αλλά και να σχεδιάζει, οργανώνει και προσφέρει ερευνητικά projects, αρθρωτά σεμινάρια και μαθήματα που στοχεύουν να εμπνεύσουν και να παράσχουν εργαλεία για αυτοανάπτυξη των συμμετεχόντων προς ένα καλύτερο αειφορικό κοινό μέλλον.

Σταδιοδρομία: 

Ο Δρ Σησαμάκης εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 2017 ως λέκτορας Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Πριν από αυτό, εργάστηκε εκτενώς σε μια σειρά από ακαδημαϊκά και ερευνητικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα διδασκαλίας.
Ως ερευνητής, εργάστηκε σε Προγράμματα Leonardo DaVinci, σε Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης και σε Ερευνητικά Προγράμματα Εναλλακτικού Τουρισμού, αρκετές φορές ως κύριος ερευνητής.
Από το 2001 που ξεκίνησε την ερευνητική ακαδημαϊκή του πορεία, εργάστηκε ως ερευνητής ή διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου για τέσσερα χρόνια, στο Dublin Institute of Technology για ένα έτος,  στο ΤΕΙ Κρήτης για δώδεκα χρόνια, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για ένα έτος, και σε πολλά άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά περιβάλλοντα. Από το 2008 έχει εκλεγεί Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Πριν από την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, δίδαξε επίσης σε ιδιωτικά σχολεία ξένων γλωσσών για δύο χρόνια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για δεκατρία χρόνια.

Ενδιαφέροντα: 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών και τη μάθηση με χρήση πορτφόλιο, τη μάθηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, το σχεδιασμό κύκλων μαθημάτων βάσει κριτηρίων, την εμπειρική μάθηση και τη μάθηση μέσω ανακάλυψης, τη διαχείριση ερευνητικών έργων, τα μοντέλα μικτής και τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, τη μετασχηματιστική εκπαίδευση, το βιώσιμο αειφορικό σχεδιασμό και τις πρακτικές εφαρμογές του, και την οικολογική διαβίωση και κομποστοποίηση.
Τα άλλα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την οικογένεια και τους φίλους του, την πίστη του στην δύναμη της θετικής σκέψης και την αγάπη για τη ζωή, για τον κόσμο μας και τους συνανθρώπους μας.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr