Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Κατηγορία ECTS Ώρες Επίπεδο Εξάμηνο
Φ-011Αγγλικά για Φυσικούς IΑ44ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-012Αγγλικά για Φυσικούς IIΑ44ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-015Σύγχρονη Φυσική με ΑγγλικάΓ53ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-101Γενική Φυσική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-101Γενική Φυσική Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-102Γενική Φυσική ΙΙ (Ασκήσεις)Α82ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-102Γενική Φυσική IΙΑ87ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-103Θέματα Σύγχρονης Φυσικής ΙΓ33ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-108Εργαστήριο Φυσικής Ι – Μηχανική & ΘερμοδυναμικήΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-108Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & ΘερμοδυναμικήΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-111Γενικά Μαθηματικά ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-111Γενικά Μαθηματικά Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙ (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-112Γενικά Μαθηματικά ΙΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-113Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-113Μαθηματικά για Φυσικούς Ι (Ασκήσεις)Α72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-150Χρήσεις ΥπολογιστήΑ45ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-151Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - CΑ65ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-152Αριθμητική ΑνάλυσηΒ66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-201Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-202Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική IΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-204Κλασική Μηχανική IΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-207Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – ΗλεκτρισμόςΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-207Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – ΗλεκτρισμόςΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-208Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - ΟπτικήΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-208Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - ΟπτικήΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-211Διαφορικές Εξισώσεις ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-212Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-230Αστροφυσική ΙΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-232Παρατηρησιακή ΑστροφυσικήΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-234Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονομικών ΠαρατηρήσεωνΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-251Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισµού C++Γ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-252Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική μάθησηΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-253Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και τη μηχανική μάθηση IIΓ66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-254Εισαγωγή στην Python για ΦυσικούςΓ66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-271Εισαγωγή στη Θεωρία ΚυκλωμάτωνΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-273Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές ΔιατάξειςΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-277Ηλεκτρονική ΜικροσκοπίαΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-291Διδακτική Εργαστηρίου Χρήσης H/YΓ36ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-292Διδακτική Εργαστηρίου Προγραμματισμού Η/ΥΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-293Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-294Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-295Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙΓ36ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-296Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Σύγχρονης Φυσικής ΙΓ33ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-301Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΑ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-302Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Κυματική)Β66ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-303Κβαντομηχανική ΙΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-304Κβαντική Δομή της ΎληςΒ66ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-305Κβαντομηχανική ΙΙΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-307Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής ΙΑ73ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-307Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικής ΙΑ73ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-308Ελεύθερη Πειραματική ή Θεωρητική ΕργασίαΓ43ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-311Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΙΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-324Γενική Σχετικότητα και ΒαρύτηταΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-331Αστροφυσική ΙΙΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-333Ατμοσφαιρικό ΠεριβάλλονΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-336Παρατηρησιακή ΚοσμολογίαΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-338Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής ΤηλεπισκόπησηςΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-341Μοριακή ΒιοφυσικήΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-351Υπολογιστική Φυσική ΙΒ65ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-352Εισαγωγή στους Κβαντικούς ΥπολογιστέςΓ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-361Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική – ΦωτονικήΒ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-374Στοιχεία ΗλεκτρονικώνΒ76ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-381Εισαγωγή στη Φυσική των ΕπιταχυντώνΓ63ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-403Από τα Quarks μέχρι το ΣύμπανΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-405Θερμοδυναμική και Στατιστική ΦυσικήΑ76ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-406Εισαγωγή στη Μηχανική των ΡευστώνΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-4091Πρακτική Άσκηση - Παράρτημα ΔιπλώματοςΓ170ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-4092Πρακτική ΆσκησηΓ30ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-422Στοιχειώδη Σωμάτια και ΔυνάμειςΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-425Συμμετρίες και Θεωρία ΟμάδωνΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-428Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά ΔίκτυαΓ62ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-441Εισαγωγή στη Φυσική Συμπυκνωμένης ΎληςΒ64ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-442Φυσική Συμπυκνωμένης ΎληςΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-461Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας ΟπτικήςΒ77ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-461Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας ΟπτικήςΒ77ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-466Τεχνικές Φασματοσκοπίας LaserΓ65ΠροπτυχιακόΧειμερινό
Φ-467Ατομική, Μοριακή και Οπτική ΦυσικήΒ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-473Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγικών ΔιατάξεωνΓ72ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-478Στοιχεία Επιστήμης ΥλικώνΓ64ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-491Πτυχιακή ΕργασίαΓ128ΠροπτυχιακόΕαρινό
Φ-501Κλασική Μηχανική ΙΙΒ65ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-503Προχωρημένη ΚβαντομηχανικήΒ66ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-505Στατιστική ΦυσικήΒ64ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-509Κλασική ΗλεκτροδυναμικήΒ66ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-511Μαθηματικές Μέθοδοι ΦυσικήςΒ65ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-523Κβαντικά Συστήματα Πολλών ΣωματιδίωνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-528Τεχνητά Νευρωνικά ΔίκτυαΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-532Παραγωγή και Διάδοση ΑκτινοβολίαςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-533Γενική Σχετικότητα και ΒαρύτηταΒ55ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-534Αστροφυσική Υψηλών ΕνεργειώνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-535ΚοσμολογίαΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-549Βασικές Έννοιες της Φυσικής Συμπυκνωμένης ΎληςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-561Κβαντική Οπτική ΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-563Laser Υψηλής Ισχύος Στενών ΠαλμώνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-565Θεμέλια της Σύγχρονης ΟπτικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-567Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή ΦυσικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-570Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-571Αναλογικά ΗλεκτρονικάΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-572Φυσική Ημιαγωγικών ΔιατάξεωνΒ66ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-573Εργαστήριο Φυσικής ΗμιαγωγώνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-575Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγώνΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-604Κβαντική Θεωρία Πεδίων ΙΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-605Κλασική Θεωρία Πεδίων και Καθιερωμένο ΠρότυποΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-606Κβαντική Θεωρία Πεδίων ΙΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-631Αστροφυσική ΙΙΙΒ56ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-648Στατιστική Μηχανική εκτός ΙσορροπίαςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-660Συμμετρίες και Θεωρία ΟµάδωνΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-661Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙΒ56ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-665Κβαντική Ηλεκτρονική Ι - Θεωρία και Τεχνολογία ΛέιζερΒ66ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-666Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ – Μη Γραμμική ΟπτικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-669Προχωρημένες Μέθοδοι Υπολογιστικής ΦυσικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-675Ημιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές ΔιατάξειςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-676Προχωρημένο Εργαστήριο ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-677Επιστήμη Λεπτών Υμενίων και Νανοδομών ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-696Σύγχρονα ερευνητικά θέματα και τεχνικέςΒ1610ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-703Εφαρμοσμένη Κβαντική ΦυσικήΒ66ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-733Φυσική ΓαλαξιώνΒ52ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-736Φυσική Μεστροαστρικής ΎληςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-772Μαγνητικά Υλικά και ΝανοηλεκτρονικήΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-800Κβαντική Οπτική και Κβαντική ΠληροφορίαΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-801Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φυσικής ΙΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-802Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φυσικής ΙΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-830Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής ΙΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-831Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής ΙIΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-841Ειδικά Θέματα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης I - Φασματοσκοπία στην Φυσική Συμπυκνωμένης ΥληςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-842Ειδικά Θέματα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης II - Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολύπλοκα Δυναμικά ΣυστήματαΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-881Προχωρημένα Κεφάλαια Σύγχρονης Φυσικής ΙΙΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-963Ειδικά Θέματα Φωτονικής: Σύγχρονη ΦωτονικήΒ54ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-964Ειδικά Θέματα Μικρο και Νανο ΗλεκτρονικήςΒ54ΜεταπτυχιακόΧειμερινό
Φ-965Διδακτική Εργαστηρίων ΙΒ33ΜεταπτυχιακόΕαρινό
Φ-966Διδακτική Εργαστηρίων ΙΙΒ33ΜεταπτυχιακόΕαρινό

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr